Egzersiz tedavisinin primer dismenoreli hastaların ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkinliği: meta-analiz ile sistematik bir derleme

Translated title of the contribution: Effectiveness of exercise therapy on pain and quality of life of patients with primary dysmenorrhea: a systematic review with meta-analysis

Ukachukwu Okoroafor Abaraogu*, Chidinma Samantha Tabansi-Ochiogu, Emeka Sylvester Igwe

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Abstract

Objectives: This study aims to gather robust evidence in relation to the effectiveness of exercise interventions in reducing pain and improving quality of life in individuals with primary dysmenorrhea.

Materials and methods: A systematic review of experimental studies was executed with a meta-analysis of randomized trials. Using the PEDro guideline for quality appraisal, 12 electronic databases were accessed that recorded studies on exercise interventions in women with primary dysmenorrhea using menstrual pain intensity and quality of life as primary and secondary outcomes, respectively. Data unsuitable for meta-analysis were reported as descriptive data in the systematic review. 

Results: The search yielded 32 citations, from which eight studies were systematically reviewed, with four of the eight being eligible for meta-analysis. The systematic review showed moderate methodological quality with the mean of 5.65 out of 10 on the PEDro quality scale. Exercise therapy showed some evidence of pain reduction in primary dysmenorrhea. 

Conclusion: Exercise therapy can be considered as a non-pharmacological option in the management of primary dysmenorrhea pain.

Amaç: Bu çalışma, primer dismenoreli bireylerde ağrının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik egzersiz müdahalelerinin etkinliği ile ilgili sağlam kanıtlar toplamayı amaçlamaktadır. 

Gereç ve yöntemler: Deneysel çalışmaların sistematik derlemesi randomize çalışmaların meta-analizi ile yürütüldü. Kalite değerlendirmesinde PEDro kılavuzu kullanılarak, primer dismenore olan kadınlarda egzersiz girişimlerine ilişkin verileri menstrüel ağrı yoğunluğunu ve yaşam kalitesini sırasıyla birincil ve ikincil sonuçlar olarak değerlendiren çalışmaları gösteren 12 elektronik veri tabanına erişildi. Sistematik derlemede meta-analiz için uygun olmayan veriler tanımlayıcı veri olarak rapor edildi. 

Bulgular: Aramada sekiz araştırmanın sistematik olarak gözden geçirildiği 32 alıntı sonucuna ulaşıldı, sekiz tanesinin dördü meta-analiz için uygun bulundu. Sistematik inceleme PEDro kalite ölçeğine göre 10 üzerinden 5.65 ile orta derece metodolojik kalite gösterdi. Egzersiz tedavisi, primer dismenorede ağrı azalması ile ilgili bazı kanıtlar gösterdi. 

Sonuç: Egzersiz tedavisi, primer dismenore ağrısının yönetiminde farmakolojik olmayan bir alternatif olarak düşünülebilir.

Translated title of the contributionEffectiveness of exercise therapy on pain and quality of life of patients with primary dysmenorrhea: a systematic review with meta-analysis
Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)346-354
Number of pages9
JournalTurkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi
Volume62
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2 Jul 2016

Keywords

  • bodily activity
  • exercise
  • exercise therapy
  • physical activity
  • physical intervention
  • primary dysmenorrhea

ASJC Scopus subject areas

  • Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  • Rehabilitation

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Effectiveness of exercise therapy on pain and quality of life of patients with primary dysmenorrhea: a systematic review with meta-analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this